PŘIJATO 2017/18

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Dřevařství

42 přihlášeno

Stavby na bázi dřeva

96 přihlášeno

Dřevařství

42 přijato

Stavby na bázi dřeva

79 přihlášeno

Dřevařské inženýrství

54 přihlášeno

Stavby na bázi dřeva

47 přihlášeno

Dřevařské inženýrství

45 přijato

Stavby na bázi dřeva

43 přihlášeno

krok No 1: podání přihlášky

Přihlášku vyplníte, odešlete a vytisknete. Podepsaná spolu s dalšími přílohami musí být doručena na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31. 3. 2018.

Adresa:

Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3
613 00 Brno

Můžete si podat přihlášky i na více oborů, ale za každou musíte zaplatit správní poplatek!

Nezbytné přílohy:

  • potvrzení o zaplacení správního poplatku (kopie poštovní poukázky nebo bankovního převodu)

  • potvrzení o lékařské způsobilosti (vzor ke stažení zde)

  • potvrzené známky ze střední školy z druhého pololetí předposledního ročníku (sloupec III) a prvního pololetí posledního ročníku (sloupec IV)

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopii ověří na CzechPointu na poště nebo na úřadě)

Poplatek za přihlášku činí 440,- Kč.

Částku zaplatíte převodem nebo složenkou na účet Komerční banky č.:
35-4335800227/0100
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX
s variabilním symbolem = číslo vaší přihlášky, které vždy začíná číslem 402…..

Termín doručení na školu:

31. 3. 2018

krok No 2: přijímací řízení

U bakalářských oborů Dřevařství a Stavby na bázi dřeva se skládají přijímací zkoušky z fyziky a matematiky.

Bližší podrobnosti “kdy, kde, v kolik” dostanete spolu s písemnou pozvánkou a současně si je můžete ověřit u vaší elektronické přihlášky.

Další informace vč. vzorových testů z minulosti najdete na tlačítku „Vzorové testy LDF“.

Prominutí přijímacích zkoušek u všech oborů je možné při studijním průměru na střední škole v dokládaných pololetích do 2,00 včetně.