PŘIJATO 2017/18

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Arboristika

46 přihlášeno

Krajinářství

43 přihlášeno

Lesnictví

164 přihlášeno

Arboristika

46 přijato

Krajinářství

41 přijato

Lesnictví

149 přijato

European Forestry

30 přihlášeno

Krajinné inženýrství

26 přihlášeno

Lesní inženýrství

67 přihlášeno

European Forestry

27 přijato

Krajinné inženýrství

23 přijato

Lesní inženýrství

56 přijato

krok No 1: podání přihlášky

Přihlášku vyplníte, odešlete a vytisknete. Podepsaná spolu s dalšími přílohami musí být doručena na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31. 3. 2018.

Adresa:

Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3
613 00 Brno

Můžete si podat přihlášky i na více oborů, ale za každou musíte zaplatit správní poplatek!

Nezbytné přílohy:

 • potvrzení o zaplacení správního poplatku (kopie poštovní poukázky nebo bankovního převodu)

 • potvrzení o lékařské způsobilosti (vzor ke stažení zde)

 • potvrzené známky ze střední školy z druhého pololetí předposledního ročníku (sloupec III) a prvního pololetí posledního ročníku (sloupec IV)

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopii ověří na CzechPointu na poště nebo na úřadě)

Poplatek za přihlášku činí 440,- Kč.

Částku zaplatíte převodem nebo složenkou na účet Komerční banky č.:
35-4335800227/0100
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX
s variabilním symbolem = číslo vaší přihlášky, které vždy začíná číslem 402…..

Termín doručení na školu:

31. 3. 2018

krok No 2: přijímací řízení

U bakalářských oborů

 • Krajinářství a Lesnictví se skládají přijímací zkoušky z biologie a matematiky.

 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí z biologie a angličtiny.

Bližší podrobnosti “kdy, kde, v kolik” dostanete spolu s písemnou pozvánkou a současně si je můžete ověřit u vaší elektronické přihlášky.

Další informace vč. vzorových testů z minulosti najdete na tlačítku „Vzorové testy LDF“.

U oboru Arboristika je součástí přijímacího řízení „Test obecných studijních předpokladů“ (OSP). Ten musíte absolvovat sami (a případně i opakovat) na Národních srovnávacích zkouškách od společnosti SCIO. Fakulta Vaše výsledky dostane přímo, takže se nemusíte o nic dalšího starat.

Uznáváme testy, které probíhají v těchto termínech:

 • 9. 12. 2017
 • 2. 2. 2018
 • 3. 3. 2018
 • 29. 3. 2018
 • 28. 4. 2018
 • 26. 5. 2018

Prominutí přijímacích zkoušek u všech oborů je možné při studijním průměru na střední škole v dokládaných pololetích do 2,00 včetně.