WHO is WHO?

Vědečtí pracovníci rozvíjejí vědu a výzkum na univerzitě. Díky tomu má škola k dispozici poslední informace z daných oborů a navíc tyto obory může sama rozvíjet. A studenti by měli mít záruku získávání kvalitních poznatků.


Oslovují se dle nejvyššího dosaženého vzdělání, tedy například „pane profesore, pane docente, paní doktorko, pane magistře, pane inženýre“ apod.


Často spolu pracují mezinárodní týmy, do kterých se zapojují i studenti. Prezentace výsledků – Alfou a omegou jsou uznávané publikace, často se týmy účastní konferencí, soutěží a přehlídek.