WHO is WHO na univerzitě?

Rektor

Rektor  je nejvyšší funkce celé univerzity. Má blíže k předsedovi vlády než k řediteli gymnázia. Většina lidí se s ním obyčejně setká jen při slavnostních příležitostech.

Oslovení: Pane rektore, Vaše Magnificence (při slavnostních příležitostech)


Prorektoři

Ani prorektora běžný člověk nevidí každý den. Lze je srovnat se členy vlády. Pomáhají rektorovi spravovat univerzitu, přičemž každý má na starost určitou oblast (pedagogika, věda a výzkum, zahraniční vztahy a podobně).

Oslovení: Pane prorektore


Kancléř

Kvestor

Pomáhají rektorovi v řízení univerzity, jde o něco podobného, jako je Úřad vlády. Pokud nepotřebujete něco hodně důležitého vyřídit, nepotkáte se s nimi.

Oslovení: Pane kancléři, Paní kvestorko

WHO is WHO na fakultě?

Děkan

Děkan je nejvyšší funkce fakulty. Opět se dá srovnat s předsedou vlády, často učí a běžný student či kantor dané fakulty se s ním setká častěji, než se samotným rektorem.

Oslovení: Pane děkane


Proděkani

Pomáhají s vedením fakulty, každý ve své oblasti.

Na LDF to jsou:

Oslovení: Pane proděkane


Tajemník

Generální úředník, který má na starost chod fakulty.

Oslovení: Pane tajemníku