Co je univerzita?

Univerzita se od střední školy v mnohém liší. Není to pouze jedna budova a uskupení lidí, je zde v prvé řadě budov několik, navíc škola často vlastní pozemky (v případě MENDELU a LDF) také lesy a zemědělské plochy, arboreta, areály a plochy pro výzkum, ale také kupříkladu zámek Křtiny) a další významná místa pro studium a výzkum, která skýtají příležitost se vzdělávat také prakticky.

Fakulta je samostatná jednotka s vlastní budovou i správou. Nabízí studijní obory, tedy programy s předměty, které se často prolínají, navíc je možné navštěvovat přednášky jiných oborů nebo fakult. Součástí jsou výzkumné a vědecké programy, ale i sport a zájmové skupiny.

V rámci fakulty hrají velkou roli ústavy – menší nesamostatné jednotky specializující se na určitou oblast činnosti. Zastupují různé obory a mají své představitele. Zajišťují přímo výuku, podílí se na vědě a výzkumu. Jsou základní jednotkou systému.

Možnosti na MENDELU

MENDELU disponuje několika studentstvu přístupnými knihovnami a informačními centry. Studenti mohou být podporování různými možnostmi stipendií (finančních příspěvků) na ubytování, na tvůrčí činnost či za mimořádné výsledky, za dobrý prospěch. Program Erasmus umožňuje po dobu jednoho semestru studium v zahraničí.

Studenti mají na MENDELU možnost využívat sportovní areál, stravovat se ve školní menze a ubytovat se na kolejích či individuálně na privátech (samostatných bytech či částech bytu, často v počtu 2-5 studentů).

ISIC karta je doklad každého studenta. Používá se pro stravování v menze, přístup do knihovny, do učeben, do informačního centra či na koleje. Prokazuje status studenta a umožňuje tak získání slev v knihkupectví, při cestování a podobně.

WHO is WHO?

Lidé na vysoké škole mohou mít různé role:

řídí univerzitu či fakultu

budou vás učit

pracují v oblasti vědy a výzkumu

napomáhají chodu školy

Funkce se mohou kombinovat či překrývat. Např. akademický pracovník se může podílet na výzkumu a může současně pracovat i ve správě univerzity.