Zahraniční aktivity

Do ciziny jako studenti se můžete dostat levně i na celý semestr.

Můžete se zapojit do výměnného studijního programu ERASMUS, magisterského anglického programu EUFO nebo pracovat v rámci některého z projektů fakulty.

LEGENDA:

Erasmus    EUFO    projekty LDF    bilaterální dohody    partnerské univerzity

Poznámka: Při zařazení do více aktivit je určující barva dle výše uvedeného pořadí.