LES A KRAJINA

Lesnictví + krajinářství + arboristika + tropy = příroda + stromy + lesy

CO TO OBNÁŠÍ

PRO VÁS

KALENDÁŘ

Zde najdete termíny, akce, deadliny…

FAKULTA

Více oficiálních informací o fakultě.

STÁHNĚTE SI

Dokumenty ke stažení.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OBORY, KTERÉ SI MŮŽETE VYBRAT

Široké spektrum oborů pro milovníky lesa a přírody zahrnují v sobě komplex teoretických a praktických znalostí, který využijete podle svého zájmu – od stromu po les, od krajiny po městský park. Naučíte se hospodařit s moderními obnovitelnými zdroji. Tradice i modernost, praxe i výzkum. Uniforma i slavnostní troubení, lovecký výcvik psa či střelba z loveckých zbraní.

Milovníci zvěře se naučí o ni pečovat i ji lovit, milovníci techniky se naučí s ní pracovat, milovníci dobrodružství vypumpují adrenalin při lezení do korun stromů. Naučíte se v přírodě žít, mapovat ji pomocí dronů, hospodařit v ní. Některé obory se odehrávají v tropických oblastech a napomáhají rozvojovým zemím po celém světě. Výzkum pomáhá ekologii a zachraňuje kousky naší planety.

Arboristika

Strom jako nejmenší jednotka v životě krajiny či lesa, strom v sadu či ve městě. Pochopení jejich života v ekosystému, péče o ně, ochrana a historie, praktické zkušenosti a znalosti.

Tříletý studijní obor,  prezenční i kombinovaná forma studia.

Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Tropy nejsou jen exotika, ale i práce, výzkum, humanitární projekty. Mezinárodní týmy, manažerské schopnosti, zahraniční zkušenosti. Koloběh vody, kyslíku a života v širokém pásmu zemí Afriky, Asie a Ameriky.

Tříletý studijní obor,  prezenční forma studia.

Krajinářství

Ekologie nemusí být jen prázdným pojmem. Krajina jako celek zasahuje do života každého tvora. Člověk jako tvůrce, ochránce i hospodář. Studium je syntéza technických, biologických a ekonomických disciplín prakticky využitelných kdekoliv v přírodě.

Tříletý studijní obor s návazností na dvouleté magisterské studium,  prezenční forma studia.

Lesnictví

Široké spektrum uplatnění znalostí od správy lesa, hospodařením v něm až po národní parky. Množskví informací a znalostí, vědecký výzkum a praktické zkušenosti, to vše lze uplatnit jak venku v přírodě, tak i za stolem v kanceláři či laboratoři.

Tříletý studijní obor s návazností na dvouleté magisterské studium,  prezenční i kombinovaná forma studia.