PŘIJATO 2016/17

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Design nábytku

95 přihlášeno

Nábytek

110 přihlášeno

Design nábytku

32 přihlášeno

Nábytek

106 přihlášeno

Design nábytku

30 přihlášeno

Nábytkové inženýrství

44 přihlášeno

Design nábytku

22 přihlášeno

Nábytkové inženýrství

35 přihlášeno

krok No 1: podání přihlášky

Přihlášku vyplníte, odešlete a vytisknete. Podepsaná spolu s dalšími přílohami musí být doručena na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31.3.2017.

Adresa:

Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3
613 00 Brno

Můžete si podat přihlášky i na více oborů, ale za každou musíte zaplatit správní poplatek!

Nezbytné přílohy:

  • potvrzení o zaplacení správního poplatku (kopie poštovní poukázky nebo bankovního převodu)

  • potvrzení o lékařské způsobilosti (vzor ke stažení zde)

  • potvrzené známky ze střední školy z druhého pololetí předposledního ročníku (sloupec III) a prvního pololetí posledního ročníku (sloupec IV)

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopii ověří na CzechPointu na poště nebo na úřadě)

Poplatek za přihlášku do oboru Nábytek činí 440,- Kč, do oboru Design činí 530,- Kč.

Částku zaplatíte převodem nebo složenkou na účet Komerční banky č.:
35-4335800227/0100
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX
s variabilním symbolem = číslo vaší přihlášky, které vždy začíná číslem 402…..

Termín doručení na školu:

31.3.2017

 Tak zas až za rok…

krok No 2: přijímací řízení

U oborů Nábytek i Design je součástí přijímacího řízení „Test obecných studijních předpokladů“ (OSP). Ten musíte absolvovat sami (a případně i opakovat) na Národních srovnávacích zkouškách od společnosti SCIO. Fakulta Vaše výsledky dostane přímo, takže se nemusíte o nic dalšího starat.

Uznáváme testy, které probíhají v těchto termínech:

  • 10. 12. 2016
  • 3. 2. 2017
  • 4. 3. 2017
  • 1. 4. 2017
  • 29. 4. 2017
  • 27. 5. 2017

Pozvánku s podrobnostmi “kdy, kde, v kolik” k talentové zkoušce pro studijní program Design nábytku obdržíte poštou.

Prominutí přijímacích zkoušek u oboru Nábytek je možné při studijním průměru na střední škole v dokládaných pololetích do 1,50 včetně.