PŘIJATO 2016/17

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Arboristika

68 přihlášeno

Krajinářství

60 přihlášeno

Lesnictví

254 přihlášeno

Arboristika

64 přijato

Krajinářství

53 přijato

Lesnictví

227 přijato

European Forestry

16 přihlášeno

Krajinné inženýrství

41 přihlášeno

Lesní inženýrství

82 přihlášeno

European Forestry

15 přijato

Krajinné inženýrství

29 přijato

Lesní inženýrství

70 přijato

krok No 1: podání přihlášky

Přihlášku vyplníte, odešlete a vytisknete. Podepsaná spolu s dalšími přílohami musí být doručena na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31.3.2017.

Adresa:

Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3
613 00 Brno

Můžete si podat přihlášky i na více oborů, ale za každou musíte zaplatit správní poplatek!

Nezbytné přílohy:

 • potvrzení o zaplacení správního poplatku (kopie poštovní poukázky nebo bankovního převodu)

 • potvrzení o lékařské způsobilosti (vzor ke stažení zde)

 • potvrzené známky ze střední školy z druhého pololetí předposledního ročníku (sloupec III) a prvního pololetí posledního ročníku (sloupec IV)

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopii ověří na CzechPointu na poště nebo na úřadě)

Poplatek za přihlášku činí 440,- Kč.

Částku zaplatíte převodem nebo složenkou na účet Komerční banky č.:
35-4335800227/0100
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX
s variabilním symbolem = číslo vaší přihlášky, které vždy začíná číslem 402…..

Termín doručení na školu:

31.3.2017

 Tak zas až za rok…

krok No 2: přijímací řízení

U bakalářských oborů

 • Krajinářství a Lesnictví se skládají přijímací zkoušky z biologie a matematiky.

 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí z biologie a angličtiny.

Bližší podrobnosti “kdy, kde, v kolik” dostanete spolu s písemnou pozvánkou a současně si je můžete ověřit u vaší elektronické přihlášky.

Další informace vč. vzorových testů z minulosti najdete na tlačítku „Vzorové testy LDF“.

U oboru Arboristika je součástí přijímacího řízení „Test obecných studijních předpokladů“ (OSP). Ten musíte absolvovat sami (a případně i opakovat) na Národních srovnávacích zkouškách od společnosti SCIO. Fakulta Vaše výsledky dostane přímo, takže se nemusíte o nic dalšího starat.

Uznáváme testy, které probíhají v těchto termínech:

 • 10. 12. 2016
 • 3. 2. 2017
 • 4. 3. 2017
 • 1. 4. 2017
 • 29. 4. 2017
 • 27. 5. 2017

Prominutí přijímacích zkoušek u všech oborů je možné při studijním průměru na střední škole v dokládaných pololetích do 2,00 včetně.